Sökning: "Lina Hjort"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lina Hjort.

 1. 1. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 2. 2. När jagar vargar vildsvin? : en utsikt för svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lina Wachtmeister; [2015]
  Nyckelord :vildsvin; varg; jakt; predation; bytesval; wild boar; wolf; predation; prey selection;

  Sammanfattning : Populationerna av både vildsvin (Sus scrofa) och varg (Canis lupus) ökar i Sverige. Då deras utbredningsområden först nyligen har börjat överlappa finns i det närmaste inga data på vargars predation på vildsvin i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Innanför organisationens väggar : En kvalitativ och kvantitativ studie av organisationsidentiteten inom Nordmalings kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lina Hjort; [2014]
  Nyckelord :organization; organizational identity; image; core values; internal communications; Organisationsidentitet; image; kärnvärden; organisation; internkommunikation;

  Sammanfattning : Nordmaling is a small muncipality that has gotten a lot of critic in media over the last two years. In order to regain a good reputation and to communicate a strong message towards external groups, Nordmaling have decided to develop a branding platform that can represent the organization in both external and internal communications. LÄS MER

 4. 4. Mellan bitch och glamour - En studie om tjejer, socialt kön och filmen "High School Musical"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Allerkrans; Erika Ericsson; [2009]
  Nyckelord :gender. ; film; adolescent; High School Musical; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Authors: Lina Allerkrans, Erika Ericsson Title: Between bitch and glamour Supervisor: Maria Bangura Arvidsson Assessor: Torbjörn Hjort Our purpose with this essay was to study the movie “High School Musical” and examine how young people interpreted gender roles and how it affects them when exposed to it in media. Using Giddens theory regarding media and identity in modern society and Skegg’s and Butler’s ideas concerning gender roles we analyzed a successful movie produced for youngster. LÄS MER

 5. 5. Activity patterns, diurnal and nocturnal behaviour of the marsh deer (Blastocerus dichotomus) in the Jataí Ecological Station, Brazil

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lina Lehndal; [2008]
  Nyckelord :marsh deer; Blastocerus dichotomus; ethology; activity pattern; diurnal; nocturnal; Jataí; GPS-collar;

  Sammanfattning : The marsh deer (Blastocerus dichotomus) is the largest cervid in South America. It is morphologically adapted to the marshes and floodplains that constitute its habitat. LÄS MER