Sökning: "Lina Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Lina Holmberg.

 1. 1. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 3. 3. Integrating digital marketing strategies and efficiency when designing an assembly line with high product variations : A case study performed at Habo Plast AB

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Lina Gasslander; Gustav Holmberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The volatile nature of the current market situation forces companies to improve their competitiveness in different ways. An important but unexplored research area is the integration between production marketing and production efficiency. This research area is important as it can assist companies to improve their competitiveness. LÄS MER

 4. 4. Livet som läsare : En intervjustudie om nöjesläsning i relation till läsares liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Agnes Holmberg; Lina Järnesund; [2020]
  Nyckelord :nöjesläsning; läsare; läsupplevelse; läsarundersökning; reader-response; läsutbyte; semistrukturerade intervjuer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : This thesis investigates adult readers’ experiences of pleasure reading. The view of reading taken in this thesis is derived from reader-response theory. The theoretical framework consists of the idea that reading is a transaction between the reader and the text. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar och hinder för ett hälsofrämjande ledarskap : En kvalitativ studie om enhetschefers tolkning av ett hälsofrämjande ledarskap på Migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Berglund; Therese Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER