Sökning: "Lina Hoof"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Hoof.

 1. 1. Miljöpåverkan av Cu från mjölkkors klövbad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Lina Rüdow; [2015]
  Nyckelord :Copper; soil; accumulation; dairy; footbath; contamination; Koppar; åkermark; CuSO4; digital dermatit; klövsjukdom;

  Sammanfattning : Klövsjukdomen digital dermatit hos kor ger upphov till smärta hos djuren samt störningar i produktionen. För att förebygga och behandla klövsjukdomen används olika preparat, däribland CuSO4-lösning. LÄS MER

 2. 2. Den svenska varmblodiga hästens avelsmål : en enkätundersökning och analys av genetiska trender

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Lina Jönsson; [2006]
  Nyckelord :svenska varmblodiga hästen; avelsmål; genetiska trender;

  Sammanfattning : As the quality of internationally competing horses is increasing, a debate concerning the breeding goal of the Swedish Warmblood horse has arisen. Some people claim that the breeding goal should be divided into two separate goals in the future; one for show jumping horses and another one for dressage horses. LÄS MER