Sökning: "Lina Ingels"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Ingels.

  1. 1. En undersökning av grundläggande taluppfattning hos elever i årskurs 3

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Lina Ingels; [2011]
    Nyckelord :Taluppfattning; flervalsfrågor; matematik; enkät;

    Sammanfattning : .... LÄS MER