Sökning: "Lina Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Lina Jönsson.

 1. 1. Examining the relationship between cognitive traits and epistemically unwarranted beliefs: belief in conspiracy theories, paranormal phenomena, and pseudoscience.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Jönsson; [2023]
  Nyckelord :analytical thinking; conspiracy theories; critical thinking; paranormal phenomena; pseudoscience; rationality;

  Sammanfattning : Research suggests a significant negative relationship exists between analytical and critical thinking and epistemically unwarranted beliefs. The present study aimed to examine this relationship by measuring preference for and engagement in analytical and critical thinking, then comparing these variables with belief in conspiracy theories, pseudoscience, and paranormal phenomena. LÄS MER

 2. 2. Genusnormernas framställningar i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärarnas perspektiv på genus i utomhusmiljön.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Jönsson; Lina Lindblad; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Genusnormer; Förskollärarnas förhållningssätt; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver deras förhållningssätt i utomhusmiljön kopplat till genusnormer, inklusive hur de beskriver att genus konstrueras i förskolans utomhusmiljö. Studien är kvalitativ och använder sig av metoderna observation och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Compassion Fatigue: När kraften att vårda tar slut : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Lina Jönsson; Cecilia Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ledarskap under coronakrisen inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för polisiärt arbete

  Författare :Nicoline Hofbauer; Clara Varlet; Lina Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leadership. Coronavirus. Management in crisis. Leadership in crisis. Crisis Management. The restaurant industry.; Ledarskap. Coronavirus. Management i kris. Ledarskap i kris. Krishantering. Restaurangbranschen.;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på vårt samhälle. I Sverige är restaurangbranschenen av de branscherna som har drabbats värst. Vid en kris som denna krävs det att ledare agerar för att se till att deras organisation kan överleva. En ledare kan påverka organisationen inom alla aspekter, allt från ekonomi till personalhantering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av första året som yrkesverksam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Siri Jönsson; Lina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER