Sökning: "Lina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Lina Johansson.

 1. 1. Förutspå, förklara, föreställ dig! : En analys av läsförståelsestrategier i läromedel för årskurs 4-6 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Folkesson; Anna Sjökvist; Lina Johansson; [2021]
  Nyckelord :Reading ability; reading comprehension; reading comprehension strategies; teaching materials; Swedish subject; teaching material analysis; literacy; Läsförmåga; läsförståelse; läsförståelsestrategier; läromedel; svenskämnet; läromedelsanalys; litteracitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur läsförståelsestrategier kommer till uttrycki två läromedel för ämnet svenska i årskurs 4–6 genom en läromedelsanalys. För attundersöka detta studeras utvalda läsförståelsestrategier från En läsande klass:Spågumman, Detektiven och Konstnären. LÄS MER

 2. 2. Relationens betydelse för elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linn Andersson; Lina Johansson; [2020-11-11]
  Nyckelord :delaktighet; relationer; elevperspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Delaktighet, relationer, elevperspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagogikRelationer är ett aktuellt ämne som både forskare och media skriver om i dagsläget. Flera forskare har tidigare uppmuntrat till vidare forskning som berör relationens betydelse ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 1 : Upplevelser och erfarenheter av information och stöd - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Maja Blank; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :diabetes type 1; physical activity; advice; fear of hypoglycemia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 är viktig. Den kan förbättra blodsockerkontrollen över tid. Det har uttryckts ett behov av vidare studier för att undersöka vilket stöd diabetiker får från sjukvården gällande fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Barn med leukemi - föräldrars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Johansson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leukemi; Föräldrar; Vårdpersonal; Stöd; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi. LÄS MER