Sökning: "Lina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Lina Johansson.

 1. 1. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 1 : Upplevelser och erfarenheter av information och stöd - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Maja Blank; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :diabetes type 1; physical activity; advice; fear of hypoglycemia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 är viktig. Den kan förbättra blodsockerkontrollen över tid. Det har uttryckts ett behov av vidare studier för att undersöka vilket stöd diabetiker får från sjukvården gällande fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Barn med leukemi - föräldrars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Johansson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leukemi; Föräldrar; Vårdpersonal; Stöd; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling som innehåll och form : En kvalitativ studie i pedagogers sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Paulina Johansson; Lina Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; selektiva traditioner; miljö; förskola; didaktik; lärande; förskollärare; pedagoger;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör pedagogers didaktiska överväganden och de inkluderingar respektive exkluderingar vid deras sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling. Vid insamling av data valdes halvstrukturerad intervjuguide som metod där åtta pedagoger deltog. LÄS MER

 5. 5. Hur kan utformningen av ett flerbostadshus i en stadsmiljö påverkas av användningen av standard SS-EN 17037:2018

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ivan Barraza; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Dagsljus är en viktig aspekt för att förebygga ohälsa om dagsljustillgången inte är tillräcklig. I vetenskapliga undersökningar är det bevisat att dagsljus har koppling till människans välbefinnande samt hälsa. LÄS MER