Sökning: "Lina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Lina Johansson.

 1. 1. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 1 : Upplevelser och erfarenheter av information och stöd - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Maja Blank; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :diabetes type 1; physical activity; advice; fear of hypoglycemia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 är viktig. Den kan förbättra blodsockerkontrollen över tid. Det har uttryckts ett behov av vidare studier för att undersöka vilket stöd diabetiker får från sjukvården gällande fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Barn med leukemi - föräldrars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Johansson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leukemi; Föräldrar; Vårdpersonal; Stöd; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi. LÄS MER

 4. 4. Suicidprevention vid bipolärt syndrom : Specialistsjuksköterskors erfarenheter inom vuxenpsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Weiberg Fredrik; Johansson Lina; [2020]
  Nyckelord :Adults; Bipolar Syndrome; Experiences; Open psychiatric care; Suicide Prevention; Specialist Nurses; Bipolärt syndrom; Erfarenheter; Psykiatrisk öppenvård; Specialistsjuksköterskor; Suicidprevention; Vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bipolärt syndrom utgör en stor riskgrupp för suicid. Sjuksköterskor arbetar aktivt, på olika sätt, med att förebygga suicidal problematik. Detta arbete är svårt och komplext, men kan underlättas genom att ha en gemensam plan vid försämring. LÄS MER

 5. 5. Heterosexualitet, ett osynligt lärandemål? : En kvalitativ läromedelsanalys av biologiböckers sex- och samlevnadsavsnitt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Jansson; Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; biologiläromedel; kvalitativ textanalys; heteronorm; kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur kön, sexualitet och sex beskrivs i biologiläromedel för mellanstadiet. För att undersöka studiens frågeställningar ‘Hur beskrivs kön i textböckerna?’, ‘Hur beskrivs sexualitet i textböckerna?’ och ‘Hur beskrivs sex i textböckerna?’ genomfördes en kvalitativ textanalys med ett queerteoretiskt perspektiv. LÄS MER