Sökning: "Lina Lönnquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Lönnquist.

  1. 1. Hur patienter med kronisk smärta upplever sjuksköterskans bemötande

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Lina Lönnquist; Sofi Runberg; [2005]
    Nyckelord :kronisk smärta; patientens perspektiv; sjuksköterskans bemötande; upplevelse; relation; kommunikation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska smärta är ett vanligt problem som inte enbart drabbar äldre människor. Sjuksköterskans kunskap om smärtbehandling och smärtlindring är inte helt tillfredsställt, vilket medför att patienter med kronisk smärta inte kan uppleva önskad livskvalitet. LÄS MER