Sökning: "Lina Lundbergh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Lundbergh.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga inom den palliativa hemsjukvården : En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskapUppsala universitet

    Författare :Lina Lundbergh; [2009]
    Nyckelord :Palliative care; Home care service; Professional - family relations; Nurses;

    Sammanfattning :  The purpose of this study was to investigate registered nurses experiences about giving support to relatives to patients within palliative home care. This study was descriptive with qualitative approach. LÄS MER