Sökning: "Lina Lunden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Lunden.

 1. 1. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Fackel; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Sammanfattning : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. LÄS MER

 2. 2. Ickefarmakologiska metoder avsedda att lindra cancerrelaterad fatigue i samband med cytostatika behandling

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Lundén; Louise Norlander; [2012]
  Nyckelord :Cancerrelaterad fatigue; Cytostatika; Ickefarmakologisk; Sjuksköterska; Randomiserad kontrollerad studie; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar ca 50 000 personer varje år i Sverige. En vanligt förekommande behandling mot cancer är cytostatika. Cancerrelaterad fatigue definieras som en trötthet som uppkommer i samband med en cancersjukdom och som inte kan botas med vila eller sömn. LÄS MER