Sökning: "Lina Mattila"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Mattila.

 1. 1. "Det är nog mer det de gör mot sig själva" : Om vårdpersonals uppfattning rörande missbrukare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Lina Wistrand Mattila; Hannah Strand; [2012]
  Nyckelord :Missbruk; stigma; genus; sjukvård; fenomenografi; kvinnligt; manligt; avvikande;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att synliggöra hur sjukvårdspersonal uppfattar missbrukare. För att ta del av våra informanters uppfattningar har vi utfört kvalitativa intervjuer för att generera ett material som är grund för visare analys. Vidare har en fenomenografisk ansats använts för att analysera vårt material. LÄS MER

 2. 2. Prestation hos kvinnor : Om kvinnors upplevelser och erfarenheter av krav i vardagens skilda miljöer

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emelie Baiden; Anna Papanikolaou; Hannah Strand; Lina Wistrand Mattila; [2011]
  Nyckelord :Prestation; identitet; livsvillkor; kvinnor; genus; stress; arbetslöshet; krav; gymnasielever; mamma; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Denna antologi har som syfte att synliggöra hur kvinnor upplever och upplevs i relation till prestation samt hur kvinnors livsvillkor och identitet berörs av krav och prestation. Kvinnan i rollen som gymnasieelev, arbetssökande, och mamma är målgruppen för att belysa vår valda tematik. LÄS MER