Sökning: "Lina Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Lina Mattsson.

 1. 1. Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Mattsson; Michaela Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Coping Skills; Quality of Life; Support; Well-being; Förmaksflimmer; Hanteringsstrategier; Livskvalitet; Stöd; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligast förekommande hjärtrytmrubbningarna och är associerat med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, nedsatt livskvalitet och depression. Behandling riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god livskvalitet, och förebyggande av sjukdomsförsämring. LÄS MER

 2. 2. Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Karlsson; Lina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Asylum seeker; Caring Science; Experiences; Literature study; Refugee; Asylsökande; Erfarenheter; Flykting; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. LÄS MER

 3. 3. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER

 4. 4. Ljungsätra äldreboende - En brandteknisk riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Andersson; Lina Gabrielson; Jacob Hasselbalch; Robert Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Äldreboende; Ljungsätra; Brandteknisk riskvärdering; Brandsimulering; FDS; Utrymningssimulering; Assisterad utrymning; Pathfinder; Utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av Ljungsätra äldreboende, beläget i Ljungby. Byggnaden uppfördes 1973, och består av 3 lägenhetshus med vardera 3 våningar sammanbyggda med en enplans-byggnad där stödjande verksamhet finns. Lägenhetshusen byggdes ut med en fjärde våning 2002. LÄS MER

 5. 5. Going Lean and Green on Your Mobile Machine : A Quantitative Marketing Placebo Effect Study on Eco-Labelled Technology

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Weronika Bojanowicz; Lina Mattsson; Heidi Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Consumer behaviour; marketing placebo effect; experiments; eco-labelling; environmental concern; consumer attitudes; technology; technology acceptance model;

  Sammanfattning : The environmental concern has become a well discussed topic within today’s society and as a result awareness of the impact human behaviour has on the environment is continuously increasing. This concern is something companies take advantage of when marketing, as for instance by promoting their products or services as eco-labelled. LÄS MER