Sökning: "Lina Mekidiche"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Mekidiche.

 1. 1. Löneskillnader mellan män och kvinnor -objektiv eller diskriminerande? : En empirisk studie av löneskillnader mellan kvinnor och män i kvinno- och mansdominerad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Lina Mekidiche; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many researchers have empirically and theoretically tried to model and explain the difference in wages that exists between males and female. Recurring justifications for wage differences between males and female is an obsolete view of females, discrimination and female’s choice of occupation. LÄS MER

 2. 2. Intressebaserad annonsering - hot eller möjlighet? : En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning om "online behavioural adverting"(OBA) på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lina Mekidiche; Sandra Movafagh; [2018]
  Nyckelord :Online Behavioural Advertising; individually targeted advertisements; consumer behaviour; privacy concern; Facebook; knowledge; Online Behavioural Advertising; intressebaserade annonser; konsumentbeteende; personlig integritet; Facebook; kunskap; individanpassade annonser;

  Sammanfattning : I samband med att människor idag är uppkopplade på internet i en större utsträckning har det bidragit till att allt fler människor har anslutit sig till sociala medier, varav Facebook är det största sociala nätverket. Detta har i sin tur resulterat i att företag ökar sina investeringar i Facebook och behövt ändra sin marknadsföringsverksamhet genom att de intressebaserar annonser utifrån konsumenters online-aktiviteter. LÄS MER