Sökning: "Lina Melander"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lina Melander.

 1. 1. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om värdegrundsarbete och nyanlända elever ur ett demokratiskt perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; utbildning;

  Sammanfattning : I denna forskningsöversikt har vi valt att studera vad forskning säger om värdegrundsarbetet med nyanlända elever. För att kunna nå ett resultat så har vi varit tvungna att dela in litteraturforskningen i mindre delar; Värdegrundsarbetet i den svenska skolan, skillnader i skolsystem och nyanlända elevers erfarenheter samt tidigare kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Numerical approaches to solving the time-dependent Schrödinger equation with different potentials

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Lina Viklund; Louise Augustsson; Jonas Melander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project is an immersive study in numerical methods, focusing on quantum molecular dynamics and methods for solving the time-dependent Schrödinger equation. First the Schrödinger equation was solved with finite differences and a basic propagator in time, and it was then concluded that this method is far too slow and compuationally heavy for its use to be justified for this type of problem. LÄS MER

 4. 4. Pledging to the Crowd : A Study on Value Constellations within the Crowdfunding Industry

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Melander; Julia Segall; [2015]
  Nyckelord :crowdfunding; social network; interactive value creation; innovation network; non- financial values; multifaceted relationships;

  Sammanfattning : Research: In recent years the concept of crowdfunding, fundraising through social communities, has risen as an alternative for launching new creations and projects. The aim of this study was to explore the non-financial aspects of how interactive value is created through the social networks on a reward-based crowdfunding platform. LÄS MER

 5. 5. Vad händer när vi spelar tillsammans? – En kvalitativ studie av musikstuderande gymnasieelevers relationer med musiken och med varandra.

  C-uppsats,

  Författare :Anders Bergsten; Lina Melander; [2009]
  Nyckelord :Musik; Ensemble; Gymnasium; Estetiskt program; Gru;

  Sammanfattning : Syfte:Vi vill undersöka musikens påverkan på gruppdynamiken imusikundervisning och hur den påverkar det pedagogiska arbetet samtockså påverkas av det pedagogiska arbetet.Huvudfrågor:Vilka faktorer, andra än musik eller musicerande, spelar in för attforma en välfungerande och välmående ensemblegrupp?Vad har pedagogen för roll i skapandet av ett lustfyllt lärande iegenskap av ensemblegruppens ledare?Är musiken eller musicerandet den viktigaste faktorn iensembleundervisning?Metod och material: Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod för vår uppsats. LÄS MER