Sökning: "Lina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Lina Nilsson.

 1. 1. Energitillgängligheten hos kvinnliga och manliga elitidrottare - baserat på en fyradagars kostregistrering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Matilda Erlandsson; Lina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrottare behöver äta stora mängder mat för att täcka sitt energibehov vilket har visats problematiskt och uppmärksammats som relativ energibrist hos både manliga och kvinnliga elitidrottare. Energitillgänglighet (EA) definieras som den energi som finns kvar till grundläggande fysiologiska processer efter att man räknat ut energiintag - energiförbrukningen från träning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av första året som yrkesverksam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Siri Jönsson; Lina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av symtomlindring vid palliativ vård i hemsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Kvist; Marita Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home care services; Nurses; Nursing home residents; Palliative care; Symptom management.; Erfarenheter; Hemsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Symtomlindring; Vårdboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom hemsjukvård har till uppgift att bland flera andra arbetsuppgifter även symtomlindra patienter med palliativt vårdbehov som lider på grund av fysiska, psykiska, psykosociala eller existentiella orsaker. Palliativ vård innebär ett personcentrerat synsätt där kärnan ligger i att se hela människan och inte bara sjukdomen eller det för stunden framträdande symtomet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen och hantering av rollen som nyexaminerad specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård : En intervjustudie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lina Nilsson; Kristina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterskor; Intensivvårdssjuksköterskor; nyutbildad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett begränsat antal specialistsjuksköterskor på avancerad nivå och man ser en minskning i antalet nyutexaminerade. För specialistsjuksköterskor framställs det som alltmer komplext och resurskrävande att bedriva svensk hälso- och sjukvård. Kraven på kompetensen ökar. LÄS MER

 5. 5. System för uppföljning och erfarenhetsåterföring av kalkyler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lina Nilsson; Lisa Miletic; [2021]
  Nyckelord :Uppföljning; Erfarenhetsåterföring; Produktionskalkyl; Anbudskalkyl; Kostnadsposter; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppföljning behövs i ett företag för att kunna styra företaget mot de ekonomiska mål som eftersträvas. För att ha en fungerande uppföljningsprocess krävs det att projektet är planerat på ett strukturerat sätt, för att på så vis ge uppföljningen en grund. LÄS MER