Sökning: "Lina Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lina Norman.

 1. 1. Hur god är den goda affären? En studie om framgångsrika kommuners uppföljning av ställda hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Fok; Lina Norman; [2020-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att uppnå hållbar utveckling är idag en viktig och avgörande målsättning som bland annat kräver att produktions- och konsumtionsmönster förändras. I detta sammanhang är konsumentmakten viktig där speciellt stora kunder anses ha god möjlighet att påverka, offentlig upphandling anses i och med sin ekonomiska omfattning därför vara ett viktigt styrmedel för att uppnå hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. "Tag och ät" : En undersökning av måltidens teologiska betydelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kajsa Österling; [2020]
  Nyckelord :lived religion; body theology; Wirzba; måltid; mat; kristna sammanhang; levd religion; kroppsteologi; nattvard; gemenskap;

  Sammanfattning : In Christian contexts, the meal is usually connected to the sacrament of the Eucharist. In this essay, the aim is to explore the everyday meal in which people gather, both at home and in church settings. LÄS MER

 3. 3. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 4. 4. "Det kanske inte är så dumt med skam" : En kritisk diskursanalys som undersöker traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Fagerberg; [2019]
  Nyckelord :Traditionella pressen; alternativa medier; legitimitet; deltagande; medborgarjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka den traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom att besvara frågeställningarna ville denna studie få förståelse för huruvida den gestaltning som traditionella pressen använder tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Laget före jaget : En kvalitativ studie om sammanhållning inom en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lina Johansson; Stina Norman; [2017]
  Nyckelord :Corporate culture; autonomy; roles; cohesion; Företagskultur; autonomi; roller; sammanhållning;

  Sammanfattning : Leadership is considered one of the most important factors when it comes to the experience of a well-functioning workplace and therefore there are many studies about leadership. Our study aims to examine how the experiance of a well-functioning workplace can be explained by the cohesion instead of just leadership. LÄS MER