Sökning: "Lina Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Lina Olofsson.

 1. 1. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER

 2. 2. Att värna om djur, natur och oss själv : Förskollärares beskrivningar av undervisning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Lundström; Mikaela Olofsson; [2020]
  Nyckelord :undervisning i förskolan; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling i förskolan; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : I förskolan läggs grunden för barns utveckling och lärande för hållbar utveckling. Därför är det av vikt att barn i förskolan får positiva erfarenheter som de kan ta med sig i det livslånga lärandet. LÄS MER

 3. 3. Kommunerna på Youtube – En undersökning av hur svenska kommuner använder Youtube som kommunikationsverktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lina Olofsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :Youtube; principer för kommunikation; Facebook; kommuner; filmklipp;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur kommuner använder Youtube. Uppsatsen använder neoinstitutionell teori och principer för kommunikation. För att besvara frågeställningarna skickades en enkät ut till alla kommuner i Sverige som hade ett konto registrerat på Youtube vid tidpunkten då undersökningen genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och omhändertagande av sköra äldre patienter på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Angelica Novak; Lina Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Emergency department; Assessment; Caring; Elderly; Related person; Sjuksköterska; Äldre; Akutmottagning; Bedömning; Omhändertagande; Närstående;

  Sammanfattning : I dagsläget är ca två miljoner av Sveriges totala befolkning 65 år eller äldre och antalet förväntas öka. Denna patientkategori utgör ca 40 procent av de totala besöken på akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Sociala Mediers skeva bild av verkligheten och dess konsekvenser. : En korrelationsstudie mellan gymnasieelevers användande av Sociala Medier, Social jämförelse och Självkänsla

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Henrik Areskoug; Lina Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Self-esteem; social comparison; Social media; Facebook; Social Comparison Orientation Measure; Rosenberg Self-esteem scale; young adults; High school students; adolecents.; Självkänsla; Social Jämförelse; Sociala Medier; Facebook; Rosenbergs Self- esteem scale; Social Comparison Orientation Measure; Gymnasieelever; ungdomar; unga vuxna.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka sambanden samt eventuella könsskillnader mellan Social Jämförelse, Självkänsla och användande av Sociala  Medier hos gymnasieelever . Enkäter delades ut till 127  elever på en skola i södra Sverige. LÄS MER