Sökning: "Lina Palmgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Palmgren.

 1. 1. Datoranvändningen i Svenska som andraspråk på högstadiet : En kvalitativ undersökning om fyra lärares lärares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Olsen; [2016]
  Nyckelord :Datoranvändning; SVA; högstadie; Översätta; Svenska som andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur svenska som andraspråkslärare på högstadiet använder datorer i sin undervisning samt vilka attityder de har till datorerna. För att uppnå syftet valdes en kvalitativ metod. Fyra lärare, verksamma inom en och samma kommun, intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Analys av kundorderuppfyllelseprocessen på Pallco AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jessica Bringestedt; Lina Palmgren; [2010]
  Nyckelord :Customer order fulfillment process; key performance indicators linked to lean; lean administration; logistics; processes; process mapping; value stream; value stream mapping; Kundorderuppfyllelseprocess; lean administration; lean-nyckeltal; logistik; processer; processkartläggning; värdeflöde; värdeflödeskartläggning;

  Sammanfattning : This thesis has been performed as a part of the Bachelor degree in Industrial Engineering and Management at the School of Engineering in Jönköping. The thesis is written on behalf of Pallco AB, which is an engineering company that performs subcontracting, surface treatment, and assembly of components, mainly in steel and aluminium. LÄS MER