Sökning: "Lina Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Lina Petersson.

 1. 1. Vad barnhälsovårdssjuksköterskor anser att en moder behöverför att etablera och underhålla helamning under barnets första sex månader : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Trulsson Ingrup; Petersson Elin; [2020]
  Nyckelord :Child health care nurse; exclusive breastfeeding; information; self-care; support; Barnhälsovårdssjuksköterska; egenvård; helamning; information; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationens rekommendationer är att barn ska helammasde första sex månaderna. Statistiska undersökningar visar att det knappt är 13 procentav barnen i Sverige som helammas vid sex månaders ålder, då många mödrar avslutaramningen tidigare, eller väljer att inte amma alls. LÄS MER

 2. 2. ”Är det pyssel så är det väl Lina” : Genusmedveten pedagogik på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Petersson; Jacob Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Fritidslärare; Fritidshem; Jämställdhet; Motverka traditionella könsmönster; Genusmedveten pedagogik; Genusmedvetenhet;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att synliggöra hur fritidslärares genusmedvetenhet med specifikt fokus på hur det förmedlas och gestaltas i fritidsverksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar utformats. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Petersson; Linnéa Sundström; [2019]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Quality of life; Experience; Hjärtinfarkt; Livskvalitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hjärtinfarkt är en irreversibel ischemisk skada i hjärtmuskeln orsakad av en ocklusion. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den största folksjukdomen och årligen drabbas cirka 26 400 människor, av de avlider ungefär 5 900. LÄS MER

 4. 4. Rektorers syn på och pedagogers synliggörande av AKK : En kvalitativ studie om Alternativ kompletterande kommunikation i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Caroline Ljungberg; Lina Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Principlas view on and teacher`s visualization of ACC .... LÄS MER

 5. 5. The Swedish Prison and Probation Service assistance of prison development : Focus on Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lina Petersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish prison and probation service; SPPS; prison development; seconded personnel; aid; Somalia; institutional development; peacekeeping;

  Sammanfattning : Despite the Swedish Prison and Probation Service (SPPS) are a pioneer on the global arena regarding the area of corrections, generally little is known of what they do in Sweden as well as internationally. This study will explore the SPPS implementation of prison development in Somalia, which will be done through interviews with seconded personnel and others within the Swedish government that have connections to the prison development in Somalia. LÄS MER