Sökning: "Lina Söder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lina Söder.

 1. 1. Nya perspektiv på personlighet och förändringsmotstånd : Big Five och Dark Triads betydelse för Resistance to Change

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Linda Söder; Lina Hjelm; [2020]
  Nyckelord :resistance to change; resistance; change; RTC; Big Five; Dark Triad; personality; dispositionellt motstånd till förändring; förändring; Big Five; personlighet; Dark Triad;

  Sammanfattning : En anledning till att mångaförändringsinsatser misslyckas är anställdas motstånd till förändring. Dispositionellt motstånd till förändring (RTC) har beskrivits som individuella tendenser att undvika eller stå emot förändringar. LÄS MER

 2. 2. Hållbara energilösningar för Ulleråker : En studie om integrering av hållbara energilösningar för värmeenergibehovet av stadsdelens planerade nybyggnation

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Isabelle Hajek; Lina Bergström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsala kommun planerar för en ny stadsdel i Ulleråker som ligger söder om Uppsalas stadskärna. Den nya stadsdelen ska utformas med hållbarhet i fokus och ska främja god bebyggelse, sköna naturupplevelser och miljövänliga transportmedel, samtidigt som de måste värna om den underliggande Uppsalaåsen som är kommunens huvudsakliga dricksvattentäkt. LÄS MER

 3. 3. Förstudie av solcellsinstallation : Förstudie av solcellsinstallation på Engelhardt Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Saleh Hadi Bahram; [2016]
  Nyckelord :Solceller; solcellsinstallation; solenergi; elproduktion; solpaneler;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna förstudie av en eventuell solcellsinstallation på Engelhardts fastigheter i Göteborg redogör vilken lönsamhet solcellsinstallationen innebär, hur mycket solel som kan produceras samt ger Engelhardt information angående kostnader, elproduktion och ekonomiskt stöd som förekommer med installationen. I rapportens bakgrund beskrivs solenergi, solceller, solcellssystem, stöd och bidrag i allmänhet medan resultat och diskussionsdelen jämförs olika leverantörer och deras nyckelfärdiga paket. LÄS MER

 4. 4. Why do the common warthog Phacochoerus africanus stay at Kichwa Tembo

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lina Hjertlöv; [2015]
  Nyckelord :warthog; phacochoerus africanus; kichwa tembo;

  Sammanfattning : The common warthog (Phacochoerus africanus) is common over all of Africa’s savannah grassland. The females live in small family groups with their offspring and the males alone or in bachelor groups. The warthog is a grazer but can also eat fruits and roots. Maasai Mara is a national reserve in Kenya with a rich species fauna. LÄS MER

 5. 5. Lövskogens förändring i eklandskapet söder om Linköping : 1927 jämfört med 2013

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BiologiTekniska högskolan

  Författare :Lina Törnqvist; [2013]
  Nyckelord :Lövträd; eklandskapet; björk; Riksskogstaxeringen; diameterklass; transekt;

  Sammanfattning : The forests of Sweden are constantly changing. Map studies indicate that the amount of deciduous trees in Sweden has decreased in recent years in favor of the coniferous trees. The National Forest Inventory has since the early 1920s monitored the Swedish forests and in recent years has made the old data digitally available. LÄS MER