Sökning: "Lina Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lina Samuelsson.

 1. 1. Level Complete : En kvalitativ studie om gamifications förekomst inom säljorganisationer, och vägen till mer engagerade och motiverade medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Olsson; Ida Samuelsson; Hanna Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Gamification; game mechanics; motivation; feedback; engagement; reward; sales organisations.; Gamification; spelmekanik; motivation; feedback; engagemang; belöning; säljorganisationer.;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att majoriteten av anställda inom svenska organisationer har ett bristande i engagemang till sitt arbete, vilket kan bero på att feedback och belöning kommer alltför långt efter slutförandet av en uppgift. Forskning har även visat att yttre belöningar till följd av en prestation endast fungerar väl på kort sikt, men att det trots det finns företag som använder sig av yttre belöning för att motivera sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. #Lek : IKT och digitala verktygs betydelse för barns lek i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Samuelsson; Sofia Stridsberg; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; lek; fantasi; förskola; samspel; lärande;

  Sammanfattning : InledningI dagens informationssamhälle möter barn informationsteknik på olika sätt och denna teknik har fått en allt större betydelse och plats i barns vardagsliv. Det har blivit viktigt med digital kompetens för att kunna möta samhällets krav på att använda sig av informationsteknik och manövrera sig i informationssamhället. LÄS MER

 3. 3. Om att lära sig prestera under press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lina Samuelsson; [2015-06-24]
  Nyckelord :violin; övningsmetoder; framförande; Eugéne Ysaÿe;

  Sammanfattning : I have researched different methods for practicing with the purpose of learning some useful ways to handle my performance anxiety issues, to better understand the phenomenon, and to be able to perform better under pressure. I chose or created nine methods and used each during a decided period of time, each period ending with a performance. LÄS MER

 4. 4. Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM : En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Stefan Mjellander; Lina Samuelsson; [2011]
  Nyckelord :Social CRM; kundinsikt; kärnvärde; CRM; Sociala nätverk.;

  Sammanfattning : Syftet äratt få insikt i vad som motiverar företag till att använda Social CRM, och hur de arbetar med detta för att kommunicera med sina kunder med hjälp av sociala nätverk. En kvalitativ ansats har använts där tre företag inom olika branscher har blivit intervjuade; Röda Korset, Komplett ASA och Ving Sverige AB. LÄS MER

 5. 5. Lek och lärande : Pedagogernas tolkningar av barns leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Fransson; Lina Liljehammar; [2008]
  Nyckelord :lek; lärande; förskolebarn; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka vad pedagoger tolkade att barnen lär och utvecklar i olika leksituationer på förskolan och att se om det var någon skillnad mellan barnskötare och förskollärare i deras tolkningar. Detta skulle sedan kopplas samman och sättas i relation till fyra olika teorier. LÄS MER