Sökning: "Lina Sandén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Sandén.

 1. 1. Hjälpmedel för barriärer i det egna kosthållet för kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor : En kvalitativ studie med induktiv innehållsanalys

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson; Lina Sandén; Matilda Thorslund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundMed rätt typ av kost kan man förebygga ett flertal sjukdomar, så som vissa cancertyper, kardiovaskulära sjukdomar, övervikt och högt kolesterol. Samtidigt visar studier att få människor äter tillräckligt med fisk, fiber, frukt och grönsaker som kan förebygga ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Hur kan småföretagare arbeta med att öka kundtillfredsställelsen och vilka delar skulle de lämpligen kunna fokusera mer på?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Fanny Sandén; Lina Karnell; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur småföretagare arbetar med modellen "konkurrensmedelsmixen" för att stärka kundtillfredsställelsen. I inledningen kommer läsaren att få en inblick i hur viktigt det är att kundens behov och förväntningar uppfylls, då det ger effekter på företagets lönsamhet och påverkar även kundens lojalitet. LÄS MER

 3. 3. Stranderosion i Bjärred, Lomma kommun -en undersökning av påverkan från vågor och vattenstånd / Coastal Erosion in Bjärred, Lomma Municipality - a Study on the Impact of Waves and Water Level

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Ingrid Brännlund; Lina Svensson; [2005]
  Nyckelord :offshore technology; Civil engineering; Teknik; Technological sciences; teknisk geografi; Bjärred; Erosion; vågor; vind; vattenstånd; sedimenttransport; uppspolning; sediment transport; lerkonstruktion; erosionsskydd; waves; water level; wind; wave runup; clay structure; shore protection; Hydrogeology; geographical and geological engineering; teknisk geologi; Hydrogeologi; hydraulic engineering; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Erosion är ett problem längs många stränder i Sveriges. Ett flertal stränder i Lomma kommun (sydvästra Skåne) har eroderat under en längre tid, vilket har negativt påverkat kustnära infrastrukturer och aktiviteter. LÄS MER