Sökning: "Lina Sjöstrand"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lina Sjöstrand.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Costantini; Agnes Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har vården av barn med cancersjukdomar tack vare forskning gått från att i huvudsak vara symtomlindrande till att bota de allra flesta. Föräldrarna är vanligtvis de närstående som står barnet närmst och blir därmed i allra högsta grad involverade i barnets sjukdomstid. LÄS MER

 2. 2. Map change detection using GPS position data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Lina Sjöstrand; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :autonomous driving; change detection; map inference; GPS; road network; HMM; Viterbi algorithm; OSM; map matching; crowd-sourced data; update maps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technology advancement in autonomous driving is accelerating. For the technology to be safe it is crucial for the vehicles to have an updated map, meaning all vehicles should have a correct and identical representation of the current road network. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars förhållningssätt till cannabis - En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer i en västsvensk kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Enström; Lina Sjöstrand; [2013-10-29]
  Nyckelord :attityder; cannabis; fokusgruppsintervjuer; kunskap; ungdomar; adolescents; attitudes; cannabis; focus group interviews; knowledge;

  Sammanfattning : Introduktion: Den nuvarande forskningen visar att cannabisbruket ökar, medan alkoholbruket minskar i många länder. Anledningen till ökningen anses vara den ökade tillgängligheten och att ungdomars förhållningssätt till cannabis blivit mer liberal. LÄS MER

 4. 4. Betygsättning i Idrott och hälsa 1 : Likvärdig bedömning utifrån lärarens perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johan Magnusson; Lina Comstedt Sjöstrand; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Krav, kontroll, socialt stöd och inlåsta positioner- en kvantitativ studie om psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lina Sjöstrand; [2010]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; krav- och kontroll modellen; socialt stöd; inlåsning; vårdare; gruppbostäder; privat verksamhet.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om psykosocial arbetsmiljö utifrån variablerna krav, kontroll och socialt stöd. Huvudsyftet har varit att undersöka hur vårdare som arbetar på privat drivna gruppbostäder upplever den psykosociala arbetsmiljön samt vilket slags psykosocial arbetsform som dominerar på gruppbostäderna. LÄS MER