Sökning: "Lina Smed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Smed.

 1. 1. Går det att ställa om en lina för axelbearbetning på 30 min? : En fallstudie på Scania Transmission, Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Evelina Gustafsson; Niklas Nordin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillverkningslinan för växellådans ingående axel har funnits i sitt nuvarande utförande sedan sensommaren 2013. Omställningstiden för linan översteg med råge det önskade, vilket ledde till långa stopptider och förlorad produktionstid. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur rättighets- och rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Smed; [2011-05-18]
  Nyckelord :Socialrätt; Förvaltningsrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Barnavårdslagstiftningen har utvecklats under hela 1900-talet. Den 1 juni 1991 trädde den nu gällande tvångsvårdslagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), i kraft. LÄS MER