Sökning: "Lina Sundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lina Sundqvist.

 1. 1. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Background: Processing and resource extraction has a huge impact on the biological diversity.The fashion industry requires a lot of resources and has a big negative impact on both humansand the environment. Fast fashion developed in the beginning of the 1990s as a way to speedup the production and to quickly get new trends out on the market. LÄS MER

 2. 2. I väntan på "huret" : En kvalitativ studie om konstruktionen av barns delaktighet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Sundqvist; Lina Svensson Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :social work; the convention on the rights of the child; article 12; the implementation process; the Lundy model; socialt arbete; barnkonventionen; artikel 12; implementeringsprocessen; Lundy-modellen;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine how the Convention on the Rights of the Child [CRC] as a new law is perceived in financial aid. Furthermore, the study aimed to examine how the employees in financial aid perceive their work with the participation of children since the CRC became law. LÄS MER

 3. 3. Titta här fröken! : En studie av hur möjligheter till spontan naturvetenskaplig undervisning kan tas tillvara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Sundqvist; Eva Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; spontan undervisning; utevistelse; lärandeobjekt; förskollärarens förhållningssätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Granulat på konstgräsplaner i Gävle kommun : Miljöpåverkan vid spridning via dagvattensystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Miljöteknik

  Författare :Lina Norell; Josefine Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Microplastic; artificial turf; granules; recycled rubber; environment; leaching; toxic substances; water status.; Mikroplast; konstgräsplan; granulat; återvunnet gummi; miljö; urlakning; toxiska ämnen; vattenstatus.;

  Sammanfattning : Konstgräsplaner kan beaktas som en betydande utsläppskälla av mikroplaster. Fyllnadsmaterialet som används på konstgräsplaner kallas granulat och går under definitionen mikroplast. De som används främst på den svenska marknaden är SBR, TPE, EPDM och R-EPDM. LÄS MER

 5. 5. "De vet ju knappt om att jag finns" - om pappor och mödra- och barnhälsovården

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Hoffsten Sundqvist; Sandra Sallander; [2015]
  Nyckelord :postpartum depression; fathers; Child and Maternity Health Care; qualitative; postpartumdepression; pappor; mödra- och barnhälsovård; kvalitativ.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER