Sökning: "Lina Swahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Swahn.

  1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Kajsa Hermansson; Johanna Hessel; Lina Swahn; [2021]
    Nyckelord :Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor globalt och i Sverige. Diagnosen är den främsta anledningen till en förtidig död bland kvinnor. En vanlig behandling är mastektomi, vilket innebär delvis eller total borttagning av ett eller båda brösten. LÄS MER