Sökning: "Lina Vakk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Vakk.

  1. 1. "Var femte damernas" : undersökning av kvinnlig representation i styrelse bland företagen noterade på Large cap, Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Lina Vakk; [2011]
    Nyckelord :Female representation; board of directors; gender structure; profitability; gender perspective; Kvinnlig representation; bolagsstyrelser; könsstrukturer; lönsamhet; genusperspektiv;

    Sammanfattning : Sverige framställs ofta som ett av världens mest jämställda länder där män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande och makt. Kvinnor på ledande positioner i Sverige har ökat de senast årtionden men när det kommer till högre positioner brister kvinnor i representationen, framförallt inom det privata näringslivet. LÄS MER