Sökning: "Lina Wallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lina Wallberg.

 1. 1. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER

 2. 2. Mästerdetektiven i två versioner – En komparativ analys av Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist och en lättläst version med samma titel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Wallberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Mästerdetektiven Blomkvist; adaptation; lättläst;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (1947) med en lättläst version med samma titel som är utgiven 2011. Syftet med analysen är att jämföra originalversionen av Mästerdetektiven Blomkvist med en lättläst version med samma titel för att få syn på skillnader gällande karaktärs- och miljöbeskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Harry Potter och hans vänner : – ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Johansson; Lina Wallberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; karaktärer; Harry Potter; vänskap; Ronald Weasley; Hermione Granger; könsroller;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre karaktärer i J.K Rowlings bok Harry Potter och fången från Azkaban (2017) ur ett genusperspektiv och vänskapsperspektiv. Syftet med analysen är att se hur karaktärerna beskrivs utifrån könsroller och vad vänskapsrelationen har för betydelse för de tre karaktärerna och hur det kan kopplas till genus. LÄS MER

 4. 4. Köttkvalitet vid nötköttsproduktion i Jämtlands län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lina Wallberg; [2013]
  Nyckelord :köttkvalitet; marmorering; Jämtland; kvalitetsbetalning;

  Sammanfattning : Nötköttsproduktionen i Sverige minskar samtidigt som efterfrågan på kvalitetskött ökar. I Jämtlands län utgörs jordbruket framförallt av mjölk- och köttproduktion. Betydelsen av begreppet köttkvalitet är komplext och innefattar många olika aspekter. LÄS MER

 5. 5. Milk production in dairy cows and goats : a case study in the Nyando district inSouth-Western Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lina Wallberg; [2011]
  Nyckelord :Water access; Milk yield; Dairy breed; Feed intake; Water consumption;

  Sammanfattning : Water is an essential factor for both people and animals, and access to water is therefore of great importance. The water access also largely determines the availability of food for people and feed for animals. The aim of this study was to survey the affect of water access on milk production from dairy animals. LÄS MER