Sökning: "Lina Wallenberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Wallenberg.

 1. 1. Return to Socio-Economic Deprivation: A Critical Analysis of the Scope of Complementary Protection under European Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Wallenberg; [2016]
  Nyckelord :Public international law; EU law; Socio-economic deprivation; Non-refoulement; complementary protection; subsidiary protection.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration caused by deprivation of socio-economic human rights is a topical issue that gives rise to complex questions of legal, moral and ethical nature. From a legal perspective, seeking international protection from socio-economic deprivation is often associated with conceptual challenges. LÄS MER

 2. 2. To create a learning situation for every learning style that occurs in the classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Nilsson; Pamela Vang; [2016]
  Nyckelord :inlärningsstilar; lärstilsmodell; årskurs sex; varierad undervisning; matematik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska undersökning har varit att undersöka hur pedagoger varierar sin undervisning utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Dessa enskilda individers behov och förutsättningar har vi i denna empiriska undersökning kopplat till de fyra inlärningsstilarna som Boström & Wallenberg (1997) använder. LÄS MER

 3. 3. Människohandel för sexuella ändamål - en analys av den svenska regleringen i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Wallenberg; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; människohandel; human trafficking; criminal law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking is a global phenomenon that occurs all over the world. Sweden is by no means spared from this cynical practice. On the contrary, the country has shown to be a lucrative market for traffickers. A reason for this is the major demand for the services that trafficking provides, especially those of a sexual nature. LÄS MER