Sökning: "Lina Wickström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Wickström.

  1. 1. Växter och medborgarinflytande i staden : en studie av medborgarnas möjlighet att göra avtryck i det offentliga rummet med växter som uttrycksmaterial

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Linda Wickström; Clara Karlsson Cassland; [2010]
    Nyckelord :offentliga rum ; offentliga platser; städer; medborgarinflytande; växter ; uttrycksmaterial;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om offentliga rum, med inriktning på fysiska offentliga platser i stadsmiljö, vem och vad som får finnas och synas där, med koppling till växtanvändande av stadens invånare. Vi tar upp teorier om offentligheten av bland annat Jürgen Habermas, Henri Lefebvre, Claude Lefort, Michel Foucault, Nancy Fraser, Don Mitchell och Margaret Crawford. LÄS MER