Sökning: "Lina Widén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lina Widén.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i en dagkirurgisk kontext: Flöde, effektivitet och planering samt mötet med patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Liedberg; Lina Widén; [2023-04-20]
  Nyckelord :Dagkirurgi; planering; upplevelse; livsvärld; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den dagkirurgiska kontexten är ett växande väl fungerande komplement till heldygnsvården. I Sverige utförs årligen närmare 2 miljoner ingrepp dagkirurgiskt. Det snabba flödet och produktions tempot behöver fungera utan avbrott och det ställs höga krav på alla medverkande i teamet. LÄS MER

 2. 2. Women and Mobile Money in Lesotho: Intended and unintended consequences of mobile money usage in Morija

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Marcussen; [2018]
  Nyckelord :mobile money; women; Lesotho; financial inclusion; gender equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Limited access to formal banking leaves large shares of the population in developing countries underbanked or unbanked. One tool believed to enhance financial inclusion is the financial service mobile money, which has spread quickly especially in Africa. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotekets uppdrag i den nya bibliotekslagen. En idéanalys av sex remissvar på departementsskrivelse 2012:13.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Lina Svensson; [2014]
  Nyckelord :remissvar; idéanalys; bibliotekslag; folkbibliotek; lagstiftning;

  Sammanfattning : The new Library Act came in force in January 2014, external changes such as globalization and information technologies had changes the way libraries work and the new law aimed to reflect this. The aim of this study is to examine ideas surrounding the mission of the public library as it appears in the referral statements that three state agencies and three interest organizations gave to the ministry publications series Ds 2012:13. LÄS MER

 4. 4. Verk: Utan titel, text på papper : konstens betydelse för näringslivet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lina Östlund; [2011]
  Nyckelord :marknadsföring; konst;

  Sammanfattning : The paper's purpose has evolved during the process of researching and writing it. In the beginning it was to investigate if art and culture could increase the strength and knowledge of a brand and if there existed a knowledge about this amongst Swedish companies, situated in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. En likvärdig skola för alla?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lina Andersson; Hanna H Croneman; [2006]
  Nyckelord :equal; municipal school; private school; decentralisation; government;

  Sammanfattning : In this essay we discuss how the decentralisation of the Swedish school system affects the concept of “equal opportunity school”. We investigate the development from both a historical and contemporary perspective, in order to identify changes over time. LÄS MER