Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
    Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER