Sökning: "Lindén Therese"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lindén Therese.

 1. 1. Fem myror är lika många som fem elefanter : En studie om den tidiga inlärningen av likhetstecknet i de lägre årskurserna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annika Hultberg; Therése Lindén; [2020]
  Nyckelord :likhetstecknet; tidig algebra; variationsteori; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två olika läromedel för elever i årskurs 1 är uppbyggda kring begreppet likhetstecknet. I de utvalda läromedlen kommer det första kapitlet att analyseras, vilket bygger på förberedande uppgifter inför arbetet med lika mycket, samt den tidiga inlärningen av likhetstecknet. LÄS MER

 2. 2. Elevers berättelseskrivande : Från undervisning till färdig text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therése Lindén; Annika Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Students’ writing; teaching in writing; primary school; text analysis; Elevtexter; skrivundervisning; lågstadiet; textanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka elevers berättelseskrivande i relation till lärarens skrivundervisning på lågstadiet utifrån de resurser som erbjuds i undervisningen och som kan stötta eleverna i textskapandet. Studien baseras på ett observerat lektionstillfälle och på analyser av elevtexter. LÄS MER

 3. 3. E-handelns framgång : Med köpupplevelsen i fokus för ökad lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Olsson; Lindén Therese; [2015]
  Nyckelord :Reverse logistic; e-commerce; efficiency; avoidance; customer service; survey; omnichannel.; Returlogistik; e-handel; effektivisering; förebyggande; kundservice; enkätundersökning; omnichannel.;

  Sammanfattning : "Ginger Rogers did everything Fred Astaire did - only going backwards"Citatet används i flera litteraturer om returlogistik, detta för att ge uttryck åt den anspråkslösa betydelse returlogistik haft inom logistikvärlden, men som idag fått allt större betydelse. Uttrycket grundar sig i det rykte Fred Astaire hade, världens främste dansare. LÄS MER

 4. 4. Att lyckas när oddsen talar emot : Hur lämnar man gängkriminaliteten-den enda gemenskapen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenny Lindén; Therese Roos; [2015]
  Nyckelord :Exit process; Gang crime; Becoming an Ex; Exclusion; Stigmatization; Accepted; Integrated; To succeed.; Exitprocess; Gängkriminalitet; att bli ett Ex; Exkludering; Stigmatisering; Accepterad; Integrering; Att lyckas.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a deeper understanding for, and shine a light on the exit process for former criminal gang members. Which conditions appear to be important and what may constitute the enabling and inhibiting factors of an exit process? The study was based on qualitative semi-structured interviews with respondents who themselves have experience of a criminal lifestyle and gang affiliation, and with professionals in social work. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska resebyråns framtid : En studie om de fysiska resebyråernas förändrade betydelse på resemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Lindén; Therese Tillander; [2011]
  Nyckelord :Fysisk resebyrå; resebyrå; Internetbokning; framtidens resebyrå;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is that from the physical travel agencies perspective try to see how they perceive their future, knowing that the booking on Internet has increased.Problem: What are the prospects for future development of the physical travel agency? Has the technological development affected the physical travel agency and forced it to change its role and meaning?Method: This paper has a qualitative approach. LÄS MER