Sökning: "Lindén"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade ordet Lindén.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Trump, Twitter och makt : En kvalitativ undersökning av Donald Trumps inlägg på Twitter med religiösa referenser och begrepp.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tobias Lindén; [2021]
  Nyckelord :Mediatization; Trump; Social media; Religion; Twitter; Mediatization of religion.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse the Twitter posts from former president Donald Trump, specifically the posts that contain religious themes such as references to a religion or a deity. The first question asked in this essay is about how Donald Trump expresses himself about religion on Twitter. LÄS MER

 3. 3. Cropping systems with leys : analysis of a long-term experiment in Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Elin Lindén; [2021]
  Nyckelord :yield; yield stability; crop rotation; cropping systems; ley; barley; long-term experiments;

  Sammanfattning : Climate change affects agriculture all over the world and in the Northern hemisphere the change towards warmer temperatures is more rapid than other parts on the planet. As this progresses the need to produce food in a sustainable way and stabilize or increase yields is essential. LÄS MER

 4. 4. Betalvägg eller icke betalvägg – det är frågan : En kvalitativ studie av vilket slags innehåll som Aftonbladet och Expressen valt att lägga   bakom betalvägg under coronapandemin 2020.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sarah Lindén; Hedda Ottestam; [2021]
  Nyckelord :paywall; qualitative text analysis; COVID-19; media logic; news value; news selection;

  Sammanfattning : Paywalls have quickly become a large part of the media industry and are constantly evolving. Most news media today use a form of paywall to be able to earn revenue off their content. LÄS MER

 5. 5. Brides For Sale : A Qualitative Analysis of Missing Women, Skewed Sex Ratios and Bride Trafficking in Haryana, Northern India

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Lindén-Tunhult; [2021]
  Nyckelord :Development; population control; sex selective abortion; preference for sons; missing women; skewed sex ratios; bachelors; bride trafficking; marriage patterns;

  Sammanfattning : Population control programs such as family planning and the introduction of sex identification technologies has helped to create skewed sex ratios in northern India and particularly in the state of Haryana. Due to a surplus of men and the numbers of missing females, an organized business of bride trafficking has emerged where poor women from eastern and northeastern states of India are bought and brought to Haryana for the purpose of marriage. LÄS MER