Sökning: "Linda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Linda Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alicia Andersson; Linda Meguedad; [2020-08-06]
  Nyckelord :Pediatrisk onkologi; sjuksköterska; perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige lever cirka 1,6 miljoner barn. Minst ett barn drabbas dagligen av cancer,vilket gör sjukdomen till den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Bakgrund:Cancer hos barn är ett komplext område och det kräver därför sjuksköterskor med godkunskap för att utföra omvårdnad av barn och familj. LÄS MER

 2. 2. Stöttning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; Klassrumsinteraktion; Kunskapsutveckling; Modersmål; Språkutveckling; Stöttning;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle som är resultatet av migration och globalisering. Detta ställer nya krav på metoderna i klassrummet och undervisningen behöver sättas i relation till dagens samhällsstruktur. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av barns vård vid ADHD

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Linda Andersson; Christina Waern Wallin; [2020]
  Nyckelord :Parents; experience; children; ADHD; treatment; care; Föräldrar; upplevelse; barn; ADHD; behandling; vård;

  Sammanfattning : Background: Children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) havesymptoms such as inattention and / or overactivity and impulsivity. ADHD has increasedsignificantly in recent years and is estimated to be three to five percent of Sweden's school children.The increase is probably due to increased knowledge in the area. LÄS MER

 4. 4. Configuration of an electronic Kanban board for planning analysis activities at an industrial laboratory

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elin Andersson; Johanna Linda Nugin; [2020]
  Nyckelord :Kanban; electronic Kanban; Lean; WIP;

  Sammanfattning : To improve productivity, it is important that the right product is produced in the right quantity when that product is needed. Kanban is a way to signalise the need for material and its main aspect is that it pulls materials through the processes only when needed. Kanban can therefore help reduce Work In Progress (WIP). LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Frode; Maria Andersson Johansson; [2020]
  Nyckelord :Care staff s experience; Dementia; End of life; Palliative care; Livets slut; Demenssjukdom; Palliativ vård; Vårdpersonalens upplevelse;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av de folksjukdomar som inte kan botas och drabbar årligen 20–24 000 personer i Sverige. Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom måste tolka beteenden och andra icke verbala signaler för god symtomlindring och i sin tur gott välbefinnande. LÄS MER