Sökning: "Linda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden Linda Andersson.

 1. 1. Kommunikationsmöjligheter och delaktighet för alla barn i förskolan. : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring användandet av bildstöd i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Dag; Linda Andersson; [2019]
  Nyckelord :förskola; bildstöd; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; delaktighet; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur förskollärare framför att de använder bildstöd som AKK för att skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i verksamheten, samt hur det kan bidra till alla barns delaktighet. En kvalitativ forskningsmetod var utgångspunkten och utfördes genom tio semistrukturerade intervjuer med olika förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkigheten som en resurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; Flerspråkig; Identitet; Kodväxling; Modersmål; Språkpolicy; Språkutveckling; Tvåspråkig;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur kunskapsläget ser ut i förhållande till flerspråkigheten som en resurs för andraspråkselever. Metoden vi har använt oss av för att ta reda på detta har vi baserat på en selektiv genomgång, utifrån systematiska och manuella sökningar via databaser innehållande aktuell forskning samt kvalitativa och kvantitativa studier. LÄS MER

 3. 3. Företagsbloggen - ett digitalt skyltfönster

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Emma Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Företagsbloggar; Content marketing; Inbound marketing; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida företagsbloggar kan fungera som en kommunikations- och marknadsföringskanal och undersöka effekterna av en företagsblogg, de positiva, men även om det finns några negativa. Denna undersökning kan vara till användning för företag som planerar att starta en företagsblogg genom att ge riktlinjer baserat på trovärdiga källor på hur en företagsblogg kan fungera som ett företags skyltfönster ut mot kunderna. LÄS MER

 4. 4. Den äldre personens hantering av ensamhet efter förlust av partner- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Andersson; Julia Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :ensamhet; hantering; KASAM; litteraturöversikt; äldre person;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Att vara utanför normen” : En litteraturstudie om vuxnas upplevelse att leva med ADHD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Ahlström Thuresson; Lenita Andersson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; biografi; upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att mellan 5-10% av alla barn och 3-10% av dagens vuxna har ADHD ( Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Bakomliggande orsaker till ADHD är idag inte helt klarlagt. Individer med ADHD har symtom som koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet vilket påverkar deras dagliga liv. LÄS MER