Sökning: "Linda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden Linda Andersson.

 1. 1. Ut i friska luften! : En enkätstudie av förskollärarnas syn på utveckling utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Andersson; Sara Törnlund; [2023]
  Nyckelord :Frihet; leken; naturen och lekgåvor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken rollutomhusmiljön har för barnens utveckling i förskolans verksamhet. Studien var upplagd i form av en enkätundersökning om vad förskollärare anser att utomhusmiljön bidrar med till barnens utveckling, vilka förmågor de anser att barnen övar på i utomhusmiljön samt hur förskollärare uppfattar att utomhusmiljön kan utvecklas i verksamheterna och hur den ideala utomhusmiljön kan se ut. LÄS MER

 2. 2. "Man kan känna sig lite tömd i själen..." : Kvalitativ webbaserad enkätundersökning över barnmorskors erfarenheter av att möta föräldrar i samband med intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Andersson Forsman; Lina Liljeholm; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Öl- och Vinturism på Gotland : En kvalitativ studie om marknadsföringen av ölbryggerier och vingårdar i sociala medier på Gotland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Ellen Bendixen Söderqvist; Linda Andersson; Liv Lasu; [2022]
  Nyckelord :Marketing; social media; beer tourism; wine tourism; Gotland; tourism industry; beverage tourism; alcohol law; wineyard; beer brewery; Marknadsföring; sociala medier; ölturism; vinturism; Gotland; besöksnäring; dryckesturism; alkohollagen; vingård; ölbryggeri;

  Sammanfattning : In this study beer breweries and vineyards have been studied. The purpose of the study is to illuminate how beer breweries and vineyards on Gotland market themselves on social media and how they address the Swedish law “Alkohollag (2010:1622): 7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat”. LÄS MER

 4. 4. Mönster i matematiken : En litteraturstudie om undervisning om mönster som främjarelevers algebraiska tänkande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Selma Pettersson; Linda Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De lämnar aldrig skolan : En intervjustudie om hur cancerbehandlade barns hälsa kan stärkas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Midholm; Linda Andersson; [2022]
  Nyckelord :brain tumor; cancer treatment; children; education school; school nurse; student health; barn; cancerbehandling; elevhälsa; hjärntumör; skola; skolsköterska; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närmare ett barn om dagen insjuknar i cancer i Sverige och tack vare forskning och nationella kvalitetsregister har överlevnaden ökat markant de senaste 50 åren och är nu närmare 85%. I takt med att fler barn överlever cancersjukdom har forskningen inriktat sig mer på livet efter avslutad behandling. LÄS MER