Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. EMOTIONELL TOUCHÉ : En observation av kundbeteende vid köp av vinglas

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Linda Arvids; Gentiana Qavolli; [2008]
    Nyckelord :marknadsföring; sinnesmarknadsföring; känselsinnet; taktil; servicelandskap; kundbeteende; vinglas; produkt;

    Sammanfattning : Problemformulering: Hur viktig är känseln för en viss typ av produkt?Syftet för uppsatsen är att undersöka om, hur och varför känsel är viktig för just vinglas. Vi vill skapa en större förståelse för hur känseln kan påverkas med hjälp av övriga sinnen som syn och doft. LÄS MER