Sökning: "Linda Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Linda Arvidsson.

 1. 1. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 2. 2. "...man kan ju inte vara delaktig i alla beslut, men i så mycket som möjligt vara delaktig." : Delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Arvidsson; Linda Gravem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bloddialyspatienters kunskap om fosfatmedicinering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Arvidsson; Linda Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kidney; Dialysis; Phosphate; Phosphate-binding drugs; Njure. Dialys; Fosfat; Fosfatbindande läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fosfatbindande läkemedel är en viktig del i hemodialyspatienters behandling. Läkemedlet hjälper till att avlägsna fosfat ifrån kroppen, eftersom hyperfosfatemi annars ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Trots den kunskapen har tidigare forskning visat att den kunskapen ibland uteblir hos hemodialyspatienter. LÄS MER

 4. 4. Att öka livskvalitet genom mobile assistive technologies. En studie om hur rehabilitering- och habiliteringsverksamheter bör förhålla sig till mobile assistive technologies i syfte att öka livskvalitet för personer med nedsatt synförmåga

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :LIZA ARVIDSSON; LINDA PERSSON; [2014-07-04]
  Nyckelord :mobile assistive technology; assistive technology; livskvalitet; synnedsättning; nedsatt syn; rehabilitering; habilitering;

  Sammanfattning : As the use of smartphones and other mobile technology in our society is constantly increasing,so too does the possibilities of visually impaired persons increase as they are becoming moreable to enhance their quality of life with the help of mobile assistive technology. The purposeof this study was to explore how rehabilitation and habilitation organizations, which areworking with the visually impaired, should approach new technology. LÄS MER

 5. 5. Ipad som pedagogiskt verktyg i förskolan : En studie om pedagogers och förskolebarns syn på ipad i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Linda Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Ipad; pedagogiskt verktyg; teknik i förskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER