Sökning: "Linda Baccstig"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Baccstig.

 1. 1. Tankekollage som metod för lärande genom estetiska lärprocesser - en fallstudie där studenters erfarenheter av visuell gestaltning inom högre utbildning står i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linda Baccstig; [2022-01-18]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; visual methods; higher education; university; art based educational research; art education;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to further deepen the knowledge about the student experience of artistic visual methods applied in a university setting. The objective is also to explore the impact and contribution of aesthetic experiences and processes in higher education. LÄS MER

 2. 2. "Mitt i ett mellan" - En studie om hur grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem med tillvalsämne bild erfar sitt uppdrag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Baccstig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem med tillvalsämne bild erfar sitt läraruppdrag. Undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar. LÄS MER