Sökning: "Linda Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Linda Bengtsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av fel vid läkemedelshantering inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Asknor; Linda Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Felaktig läkemedelshantering är ett stort problem då det kan resultera i ett ökat lidande, morbiditet (sjuklighet) och mortalitet (dödlighet) för patienten. Läkemedelshantering är en av sjuksköterskans ansvarsuppgifter och som ingår i det dagliga arbetet. LÄS MER

 2. 2. Familjers upplevelse av symtomlindring vid palliativ vård i det egna hemmet : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bengtsson; Linda Modig; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Home care; Palliative care; Symptom relief; Familj; Hemsjukvård; Palliativ vård; Symtomlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Dagens utveckling är att vården flyttar hem i allt större utsträckning och att fler personer önskar avsluta livet i hemmet. Den palliativa vården har som mål att lindra lidande och främja livskvalitet och utgår från de fyra hörnstenarna symtomkontroll, samarbete, kommunikation och information samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Bland byggmaterialet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Bengtsson; Atsuko Tsukurimichi; [2018]
  Nyckelord :matematik; byggmaterial; fri lek;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap om byggmaterialets potential med fokus på matematiska aktiviteter för barn i fyra till fem års ålder. Vi har undersökt vilka matematiska begrepp barnen kommer i kontakt med när de använder sig av byggmaterial i den fria leken och vilken kommunikation som uppstår. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså de är snälla, men inte för snälla” Om ADHD i skolan – två elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Plantin Ewe; [2018]
  Nyckelord :ADHD; phenomenology; relational competence; school; students’ experience;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide knowledge about how students with an ADHD diagnosis can experience their everyday life in school. The study is based on the assumption that teachers’ ability of developing professional pedagogical relationships are critical for how students experience themselves and their social- and pedagogical ability. LÄS MER

 5. 5. Ibland känns det som jag är osynlig : En studie om hur algoritmer i form av innehållsfiltrering upplevs påverka den professionella kontoinnehavarens marknadsföringsaktivitet på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bengtsson; Linda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Instagram; Algoritmer; Marknadsföring; Innehållsfiltrering; Algoritmisk personalisering; Interaktionsmönster; Informationsarkitektur;

  Sammanfattning : To be able to present its user with personal and relevant content and thus the best user experience, Instagram constantly updates and modifies its algorithms. This bachelor thesis investigates how continuous changes in algorithms on Instagram are affecting the social media strategies and activities for professional account holders such as companies, influencers and other media profiles. LÄS MER