Sökning: "Linda Blogg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linda Blogg.

 1. 1. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 2. 2. #Social medier : En kvalitativ studie om vårdnadshavares syn på sociala medier i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linda Nilsson; Julia Södergren; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; socialkonstuktionism; innehållsanalys; vårdnadshavare; förskola;

  Sammanfattning : #Social media - A qualitative study of guardian views on social media in preschool Syftet med studien är att ta reda på om sociala medier har någon inverkan på relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna. Vi har valt att rikta vårt fokus mot hur kommunikationen sker via sociala medier mellan vårdnadshavare och hemmet, hur vårdnadshavare uppfattar användandet och vilken påverkan sociala medier har på dialogen mellan hemmet och förskolan. LÄS MER

 3. 3. Blogg som jobb : En studie om att ha yrkestitel bloggare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Matilda Salekärr; Linda Hedman; [2016]
  Nyckelord :Bloggers; sponsors; marketing; Word-of-mouth; blogosphere; collaboration; bloggare; sponsorer; marknadsföring; Word-of-mouth; bloggosfär; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka aktiva bloggares syn på yrket bloggare, sin egen blogg och bloggandet i allmänhet. Bloggen som yrke är ett område där tidigare forskning undersöker läsarnas och företagens interaktion med bloggaren. LÄS MER

 4. 4. En ödmjukt auktoritär rådgivning : Ethos och etik hos föräldrarådgivaren Petra Krantz Lindgren

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Linda Eriksson; [2015]
  Nyckelord :retorik; rådgivning; föräldrarådgivning; Petra Krantz Lindgren; blogg; intimiserande diskurs; ethos; etik; etiska appeller;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Drabbad av cancer- personers upplevelser om vad som främjar välbefinnandet : En kvalitativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marit Roddar; Linda Elfström; [2015]
  Nyckelord :Blog; Cancer Experiences; Well - being; Blogg; Cancer; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER