Sökning: "Linda Born"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Linda Born.

 1. 1. Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Block; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars engagemang - en framtidsfråga : - En kvantitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar ungas engagemang till framtida och nutida studier och ungas attityd till framtiden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Sageland; Angelica Berg; [2019]
  Nyckelord :Upper secondary school; future; youth; social work; attitude; Gymnasieskola; Framtid; Ungdomar; Socialt arbete; attityd;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det engagemang som gymnasie- och språkintroduktionselever i Halmstad kommun har till sina nutida och framtida studier. Utifrån våra frågeställningar om engagemangets betydelse i relation till bakgrundsvariabler, det stöd som ges av vuxna och kompisar, elevens vilja till att studera vidare. LÄS MER

 3. 3. Invandrares erfarenheter av hälso- och sjukvården i Sverige : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Victoria Hedman; Linda Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Communication; cultural competence; experiences; immigrants; swedish healthcare; Erfarenheter; invandrare; kommunikation; kulturell kompetens; svensk hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 var nästan 1,9 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. För patienter med språksvårigheter och som vårdas inom den svenska hälso- och sjukvården finns säkerhetsrisker, vilket kan hota patientsäkerheten och då är kommunikationen av stor vikt. LÄS MER

 4. 4. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 5. 5. Att vara undantaget : om invandrares företagande i de gröna näringarna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :grön integration; gröna näringarna; invandrare; utrikes född; habitus; kapital; Bourdieu; jordbruk;

  Sammanfattning : Fältet ”grön integration” växer i Sverige, inom vilket flertalet aktörer driver olika integrationsprojekt. Detta i en näring med endast ca 150 företagare födda utanför EU. LÄS MER