Sökning: "Linda Carlswärd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Carlswärd.

 1. 1. La Quête de l'identité : dans L'Enfant de sable de Tahar Ben Jelloun

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Carlswärd; [2007]
  Nyckelord :Identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mor ror. Far är rar : En analytisk studie av genus i läromedel i engelska och franska i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten; Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Carlswärd; Anna Lindman; [2006]
  Nyckelord :gender roles; textbook; upper secondary school; French; English; genus; läromedel; gymnasieskolan; engelska; franska;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi genusgranskat två läroböcker som används i gymnasieskolan. Den ena heter Escalade 1 och används i steg 1 i franska och den andra heter Give ’n’ Take: Reader och används i engelska kurs A på yrkesprogrammen. LÄS MER