Sökning: "Linda Carslöv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Carslöv.

 1. 1. Patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patientansvarig sjuksköterska i kommunens hemsjukvård

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Carslöv; [2018]
  Nyckelord :hemsjukvård; sjuksköterska; kärnkompetens; patient; kompetens; trygghet; kontinuitet; teamarbete;

  Sammanfattning : Vården går idag mot att mer och mer bedrivas i patientens hem. Detta innebär att högre krav kommer ställas på legitimerad personal i kommunens hemsjukvård. Insatserna i kommunens hemsjukvård blir också mer avancerad och att vårda patienter i hemmet är väldigt komplext. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Andersson; Linda Carslöv; [2014]
  Nyckelord :hälsoprevention; skolsköterska; övervikt hos barn; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn och unga är idag ett stort internationellt folkhälso- samt vårdvetenskapligt problem. Detta ämne har valts att belysas på grund av att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, att titta närmare på hur det hälsopreventiva arbetet bedrivs till våra barn och unga idag. LÄS MER