Sökning: "Linda Dahlhöjd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Dahlhöjd.

  1. 1. SKOLA I LÅSTA FORMER - En diskursanalys på ett statligt ungdomshem

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Linda Dahlhöjd; [2022-02-27]
    Nyckelord :diskursanalys; särskild skolform; samhällsvård; SiS;

    Sammanfattning : Syfte: I denna studie har syftet varit att undersöka hur skolgången skrivs fram för elever med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman, och således befinner sig i en särskild skolform. För att lyckas med att undersöka detta behöver följande frågor arbetas vidare med: 1. LÄS MER