Sökning: "Linda Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linda Davidsson.

 1. 1. En forskningsöversikt om sambandet mellan elevers socioekonomiska status och skolresultat, i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Roos; Michaela Davidsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Transkulturella möten i vården- sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Davidsson Nilsson; Linda Ericsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Unga Vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Bolin; Therese Asplid Davidsson; [2015]
  Nyckelord :Gymnasieexamen; Vuxenutbildning; Kommunalt uppföljningsansvar; Careership; Circumscription and Compromise; Upper secondary schoool; Adult Education; municiptial follow-up responsibility; Careership; Circumscription and Compromise;

  Sammanfattning : Avhopp från gymnasiet får konsekvenser både för den enskilde personen och för samhället. På samhällsnivå blir det sämre skatteintäkter och ökade sociala kostnader. En person som inte fullföljer gymnasieskolan idag får dessutom svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket kan leda till långvarigt utanförskap. LÄS MER

 4. 4. Nycklar för en inkluderande lärandemiljö - en vinjettstudie baserad på specialpedagogers beskrivningar av förebyggande arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Davidsson; Caroline Johansson; [2014-06-23]
  Nyckelord :inkludering; förebyggande arbete; delaktighet; gemenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur specialpedagoger i en kommuns F-6 verksamhet beskriver det förbyggande arbetet för en inkluderande lärandemiljö. Fokus i studien har varit specialpedagogernas roll och arbetsuppgifter och hur deras beskrivningar av ett förebyggande arbete kan bidra till en inkluderande lärandemiljö. LÄS MER

 5. 5. Motiverade anställda = Nöjda kunder : En handlingsplan för att implementera intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jenny Thyrwind; Linda Davidsson; [2013]
  Nyckelord :Internal marketing; Motivation; Communication; Retention and Customer loyalty; Intern marknadsföring; Motivation; Kommunikation; Retention och Kundlojalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning– ”Motiverade anställda = Nöjda kunder – En handlingsplan för att implementera intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag”Datum 6 juni 2013Nivå Kandidatuppsats i Företagsekonomi/Marknadsföring, 15 högskolepoängInstitution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens HögskolaFörfattare Linda DAVIDSSON, 1989-02-10 och Jenny THYRWIND, 1986-08-22Titel”Motiverade anställda = Nöjda kunder – En handlingsplan för att implementera intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag”Handledare Finn Wiedersheim-PaulNyckelord Intern marknadsföring, Motivation, Kommunikation, Retention och KundlojalitetFrågeställning Hur kan ett litet tjänsteföretag utforma intern marknadsföring för att öka kundretentionen?Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur vi kan utforma en handlingsplan för intern marknadsföring inom ett litet tjänsteföretag för att påverka kundrelationen samt retentionen.Metod Undersökningen är baserad på ett antal kvalitativa intervjuer med medarbetare och ledning. LÄS MER