Sökning: "Linda Djurström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Djurström.

 1. 1. Lärare och skolbibliotekariers samarbete : Utifrån TLC-modellerna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linda Djurström; [2015]
  Nyckelord :School library; Teacher; School librarian; Collaboration; Skolbibliotek; Lärare; Skolbibliotekarie; Samarbete;

  Sammanfattning : This two year masters thesis is written in the scientific field of library- and information science. The purpose of the study is to investigate the collaboration between teachers and librarians in different types of school library organisations. LÄS MER

 2. 2. Introduktionen av addition och subtraktion i årskurs ett. : Med fokus på läroböcker och lärares förhållningssätt till dessa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Djurström; [2011]
  Nyckelord :Matematik; tidiga skolår; intervju; läroböcker; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera hur addition och subtraktion introduceras i årskurs ett. Fokuset kommer att ligga på läroböckerna. LÄS MER