Sökning: "Linda Ehrlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Ehrlin.

 1. 1. Vad får personal att stanna på en arbetsplats?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linda Ehrlin Sjöberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är kostsamt för de allra flesta organisationer och därför kan det vara av intresse att kunna beräkna och planera hur organisationen skall få lojal personal. Syftet med studien var att arbeta fram kvantifierbara verktyg i form av prediktorer som kunde användas för att predicera lojalitet till arbetsgivaren (mätt med tre utfallsmått). LÄS MER

 2. 2. Från "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse : En diskursanalys om fängelsestraff

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Linda Ehrlin; [2006]
  Nyckelord :Discourse; Diskourse analysis; Prison sentence;

  Sammanfattning : This composition is about prison sentence. The purpose with this study is to investigate how the concept of prison sentence as a punishment is constructed in media, analyses and reports, from a social constructivist point of view. LÄS MER