Sökning: "Linda Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Linda Engström.

 1. 1. “Det är snarare en rörelse än bara ett företag” : En studie om Oatlys karismatiska legitimitet under bemötandet av extern kritik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Annie Engström; Linda Byrlind; [2021]
  Nyckelord :Oatly; charismatic legitimacy; Weber; organizational external communication;

  Sammanfattning : Purpose - This paper aims to examine the charismatic legitimacy of the organization Oatly, a vegan food brand, following the criticism from external stakeholders concerning Oatly’s new shareholder; the investment firm Blackstone Group. The study explores the views of young external stakeholders in regard to the statement Oatly issued in response to the criticism. LÄS MER

 2. 2. "Vi har få regler men de regler vi har är dom som gäller!" : - En studie om förskollärares synsätt på barns medinflytande och agens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Strand; Erika Engström; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; barns agens; medinflytande; förskola; barnsyn; värdegrund;

  Sammanfattning : Barn ska ges utrymme att vara sig själv i förskolans verksamhet där de får medinflytande att påverka, enligt gällande läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare talar om barns medinflytande och barns agens. LÄS MER

 3. 3. Landsspecifika påverkansfaktorer på budpremien vid gränsöverskridande förvärv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Almgren; Linda Engström; Emma Lundblad; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frivillig hållbarhetsredovisning – utifrån legitimitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Höglund; Martina Biverstedt Engström; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; lagkrav; legitimitet; hållbarhet; frivilligt;

  Sammanfattning : Ämnet hållbar utveckling har varit aktuellt de senaste decennierna, ur det har olika regelverk och krav uppkommit. Därav ett lagkrav på hållbarhetsredovisning som trädde i kraft i Sverige år 2016. Alla företag och organisationer berörs dock inte av lagkravet, men en del väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning ändå. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju ändå deras barn som vi har gemensamt” : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av språklig och kulturell mångfald och dess påverkan på föräldrasamverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Engström; Madeleine Sandberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att vidga kunskapen om förskollärares erfarenheter av hur språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare påverkar föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. Den valda metoden för studien är semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i mångkulturella förskolor. LÄS MER