Sökning: "Linda Eriksen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Eriksen.

 1. 1. Storstadssame, fusksame, halvsame eller lappjävel? : En religionssociologisk analys av samisk identitet inom nutida skönlitteratur

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Edström; [2014]
  Nyckelord :Samer; etnicitet; språk; identitet; narrativ analys.;

  Sammanfattning : Research regarding the maintenance of the Sami language shows that the Swedish society has a big influence on the development of the Sami identity and also the maintenance of the Sami language. The assimilation of the Sami language and the traditional Sami religion was forced mainly by the Swedish education form and the Swedish church. LÄS MER

 2. 2. ”Ja, allt vi gör hela dagarna tränar barns språkutveckling.” En undersökning av lärares syn på stimulering kring barns språkutveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Cathrine Eriksen; Linda Fransson; [2009]
  Nyckelord :metoder; förskola; förskoleklass; språkstimulering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den forskning som presenteras visar hur lärare kan stimulera barns språkutveckling genom olika verktyg, såsom sagor, högläsning, rim och ramsor, lek och språklekar. Även kommunikation och begreppet språklig medvetenhet beskrivs. LÄS MER