Sökning: "Linda Fogelberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Fogelberg.

 1. 1. Att vara förberedd inför utskrivning - Information och kommunikation i samband med elektiv operation för kolorektal cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelberg; Angelica Wingård; [2021-10-07]
  Nyckelord :Förbereddhet; information; intervention; kirurgi; kolorektal cancer; kommunikation; personcentrerad vård; utskrivning; återhämtning;

  Sammanfattning : Background: Colorectal cancer is the third most common cancer diagnosis in the world and in Sweden. Treatment is surgery that can have physical, mental and emotional impact on the patient´s recovery. Previous research shows that there is a lack of information given prior to discharge. LÄS MER

 2. 2. Var det bättre förr eller sämre nu? En kvantitativ studie om hur skolan framställs och besrkivs i Göteborgs Posten då och nu

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Pernilla Bodefjord; Linda Gustavsson; [2009-03-03]
  Nyckelord :framställning av skolan; Göteborgs Posten; Nyhetsvärdering; dagordningsteori; medielogik;

  Sammanfattning : Titel: Var det bättre förr eller sämre nu? En kvantitativ studie om hur skolanframställts och beskrivits i Göteborgs Posten då och nuFörfattare: Pernilla Bodefjord & Linda GustavssonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500,Institutionen för journalistik och masskommunikation vid GöteborgsuniversitetTermin: Höstterminen 2008Handledare: Jan StridExaminator: Karin FogelbergSidantal: 57 inklusive bilagor och 50 exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka och jämföra hur skolan framställs i GöteborgsPosten 1977 och 2007Metod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Göteborgs Posten, mars, maj och oktober 1977 samt mars och oktober 2007Huvudresultat: Resultatet visar att Göteborgs Posten både 1977 och 2007 skrev övervägande negativa nyhetsartikar om skolan. Nyhetsrapporteringen har blivit mer negativ 2007 än den var 1977. LÄS MER

 3. 3. Möjligheternas marknad. En studie av gymnasieskolornas informationsmaterial

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Josefin Höglund; Linda Rickardt; [2008-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Möjligheternas marknad Författare: Josefin Höglund och Linda Rickardt Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalist och masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2008 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 53 sidor, inklusive bilagor Syfte: Syftet med vår undersökning är att granska hur gymnasieskolornas informationsblad kommunicerar med de blivande gymnasieeleverna. Metod: Kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. LÄS MER