Sökning: "Linda Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Linda Fransson.

 1. 1. Fysisk träning som fysioterapeutisk behandling vid paniksyndrom med eller utan agorafobi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Fransson; [2020]
  Nyckelord :fysisk träning; fysioterapi; paniksyndrom; agorafobi; ångest; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom med eller utan agorafobi skapar stort lidande för många individer då sjukdomen skapar stora begränsningar i vardagen. Huvudsaklig behandling består av psykofarmaka och samtalsterapi. LÄS MER

 2. 2. Psykiskt störda lagöverträdare - Straffrättsligt ansvar och påföljd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Fransson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; psykiskt störda lagöverträdare: straffrättsligt ansvar och påföljd: brott och psykisk störning: tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines how the introduction of a defence of insanity for mentally ill offenders would affect criminal liability and sentencing. The premise is the proposed defence of insanity which was outlined in the governmental inquiry SOU 2012:17. LÄS MER

 3. 3. En undersköterskas upplevelser : Vårdsituationen med hörapparatbärande brukare på äldreboende: en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Fransson; Amanda Wrang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Weaving Dress : Exploring whole-garment weaving as a method to create expressive dress

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linda Fransson Dekhla; [2018]
  Nyckelord :Whole-garment weaving; textile development; fashion; textiles; weave; form; material; making;

  Sammanfattning : This thesis investigates whole-garment weaving as an experimental design and construction method. The majority of the current development and research within the field focuses on production efficiency and the development of weaving techniques. Here, the intention is to connect form, material and making. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius? : En studie på operatörer inom glastillverkningsindustrin

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linda Fransson; Karin Bergenfeldt; [2018]
  Nyckelord :noise; EMG-measurement; m. trapezius; car glass industry; correlation; muscle tonus; buller; EMG-mätning; m. trapezius; bilglasindustri; korrelation; muskeltonus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius? Bakgrund: Företaget Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB tillverkar bilglas. I deras arbetsmiljöarbete ingår konceptet Smart Workplace. En del av det arbetet behandlar belastningsergonomi och bullerexponering. LÄS MER